EPOC چیست؟

مصرف اکسیژن پس از ورزش سنگین   را EPOC می نامند. به  میزان قابل توجه افزایش مصرف اکسیژن پس از فعالیت شدید برای پاک کردن بدن از "کسری اکسیژن" می گویند. در طول تاریخ اصطلاح "بدهی اکسیژن" به توضیحی برای تعیین کمیت مصرف انرژی در ورش بی هوازی، به خصوص با توجه به اینکه اسید لاکتیک تولید می شود، متداول گردید. در واقع، اصطلاح "بدهی اکسیژن" هنوز هم به طور گسترده ای استفاده می شود.


در مشخصات محصولات زیر EPOC آمده است:

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Suunto Traverse Sapphire Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 PEAK BLACK HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Traverse Alpha Foliage

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Traverse Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Traverse Graphite

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Kailash Copper

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن