ساخت چیست؟

 کشور تولید کننده ممکن است با کشور صاحب امتیاز یا صاحب تکنولوژی متفاوت باشد


در مشخصات محصولات زیر ساخت آمده است:

Suunto Spartan Ultra All Black Titanium HR

36,500,000 ریال 33,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

23,000,000 ریال 22,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

26,950,000 ریال 24,000,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Suunto Traverse Amber

17,950,000 ریال 16,000,000 ريال +

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

M5 BATTERY KIT

200,000 ريال +

Suunto Smart Sensor

3,750,000 ريال +

Suunto Traverse Sapphire Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن