ساعت دو زمانه چیست؟


در مشخصات محصولات زیر ساعت دو زمانه آمده است:

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Suunto Core Alu Deep Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core All Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core Ultimate Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Core Green Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Yellow Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

CORE VIOLET CRUSH

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Alu Pure White

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Quest Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن