ساعت سونتو اسپارتان اسپرت آبی همراه با ضربان سنج قلب

Suunto Spartan Sport Blue HR

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد