ساعت سونتو اسپارتان اسپرت سفید همراه با ضربان سنج قلب

Suunto Spartan Sport White HR

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد