ساعت-شنا

ساعت شنا اطلاعات مرتبط با شنا کردن را در خود ذخیره و به شناگر نمایش می دهد


در مشخصات محصولات زیر برچسب ساعت-شنا آمده است:

AMBIT3 PEAK BLACK HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 VERTICAL WHITE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 VERTICAL BLACK HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 SPORT SAPPHIRE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 PEAK SAPPHIRE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 SPORT BLUE HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 SPORT BLACK HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Suunto Spartan Sport White HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

AMBIT3 SPORT WHITE

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن