ضد آب چیست؟


در مشخصات محصولات زیر ضد آب آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

4,950,000 ریال 4,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

26,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Steel

17,500,000 ریال 17,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Black

15,500,000 ريال +

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Traverse Sapphire Black

19,950,000 ریال 18,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

25,000,000 ریال 23,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +