نمایش کالری مصرف شده چیست؟

کالری مصرف شده


در مشخصات محصولات زیر نمایش کالری مصرف شده آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

12,500,000 ريال +

M2 MEN BLACK

12,500,000 ريال +

M2 WOMEN LIME

12,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن