نمایش کالری مصرف شده چیست؟

کالری مصرف شده


در مشخصات محصولات زیر نمایش کالری مصرف شده آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 40,000,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ريال +

M2 MEN BLACK

16,000,000 ريال +

M2 WOMEN LIME

16,000,000 ريال +