نمایش کالری مصرف شده چیست؟

کالری مصرف شده


در مشخصات محصولات زیر نمایش کالری مصرف شده آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 65,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ریال 69,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال +

M2 MEN BLACK

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن