گارانتی ایران چیست؟

شرایط گارانتی هر محصول در برگه گارانتی همراه آن مشخص می شود


در مشخصات محصولات زیر گارانتی ایران آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

37,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

58,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

58,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

12,500,000 ريال +

Traverse White

39,500,000 ريال

M2 WOMEN LIME

12,500,000 ريال +

M2 MEN BLACK

12,500,000 ريال +