گارانتی ایران چیست؟

شرایط گارانتی هر محصول در برگه گارانتی همراه آن مشخص می شود


در مشخصات محصولات زیر گارانتی ایران آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

4,950,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

25,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

16,950,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

29,950,000 ریال 27,000,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

26,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

26,500,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

25,500,000 ريال +

M2 MEN BLACK

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن