تفکیک پذیری قطب نما چیست؟


در مشخصات محصولات زیر تفکیک پذیری قطب نما آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

83,400,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ريال +

Kailash Silver

141,900,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن