مولتی اسپرت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر مولتی اسپرت آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 40,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

83,400,000 ريال +