مولتی اسپرت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر مولتی اسپرت آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 65,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ریال 69,500,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ریال 44,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ریال 58,500,000 ريال +

Traverse White

62,500,000 ریال 39,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن