طول عمر باتری در حالت ساعت چیست؟


در مشخصات محصولات زیر طول عمر باتری در حالت ساعت آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

4,950,000 ریال 4,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

26,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Steel

17,500,000 ریال 17,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Black

15,500,000 ريال +

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura

25,000,000 ریال 23,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

25,000,000 ریال 23,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Copper Special Edition

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +