نور پس زمینه چیست؟


در مشخصات محصولات زیر نور پس زمینه آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 65,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ریال 69,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

67,700,000 ریال 47,500,000 ريال +

Core All Black

51,900,000 ریال 36,500,000 ريال

Core Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن