واحدهای متریک و انگلیسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر واحدهای متریک و انگلیسی آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 65,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ریال 69,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

67,700,000 ریال 47,500,000 ريال +

Core All Black

51,900,000 ریال 36,500,000 ريال

M2 MEN BLACK

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال +