دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Core Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra All Black Titanium HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Stealth Titanium HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Alu Deep Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core All Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Ultimate Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Green Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن