دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Spartan Ultra All Black Titanium HR

52,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

47,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

38,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

38,000,000 ريال +

Core Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Black HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Gold Special Edition HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Ultra Stealth Titanium HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Alu Deep Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن