دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ریال 50,000,000 ريال +

Core Alu Deep Black

30,400,000 ريال +

Core All Black

28,000,000 ريال

Core Yellow Crush

28,000,000 ريال +

Core Green Crush

28,000,000 ريال +

CORE VIOLET CRUSH

28,000,000 ريال +

Vector HR White

21,150,000 ريال +