دقت دماسنج چیست؟


در مشخصات محصولات زیر دقت دماسنج آمده است:

Core Black Red

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

28,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

28,500,000 ريال +

Spartan Ultra Stealth Titanium HR

39,950,000 ریال 36,000,000 ريال +

Spartan Ultra All Black Titanium HR

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Alu Deep Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core All Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Ultimate Black

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Green Crush

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن