صفحه نمایش لمسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر صفحه نمایش لمسی آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

46,500,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

M5 WOMEN BLACK-GOLD

26,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن