قطب نمای مغناطیسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر قطب نمای مغناطیسی آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال +

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال +

Traverse Amber

65,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

83,400,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ريال +

Core Alu Deep Black

67,700,000 ريال +

Core All Black

51,900,000 ريال