قطب نمای مغناطیسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر قطب نمای مغناطیسی آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

69,500,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

58,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

58,500,000 ريال +

M2 WOMEN Fuchsia

12,500,000 ريال +

Core Alu Deep Black

47,500,000 ريال +

Core All Black

36,500,000 ريال

Core Yellow Crush

28,500,000 ريال +

Core Green Crush

28,500,000 ريال +

Core Alu Pure White

39,500,000 ريال +