قطب نمای مغناطیسی چیست؟


در مشخصات محصولات زیر قطب نمای مغناطیسی آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

4,950,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Blue

27,000,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

25,000,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

25,000,000 ریال 22,000,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

25,000,000 ریال 22,000,000 ريال +

M2 MEN BLACK

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Core Black Red

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن