رزولوشن صفحه نمایش چیست؟


در مشخصات محصولات زیر رزولوشن صفحه نمایش آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Blue

25,000,000 ريال +

Spartan Trainer Wrist HR Blue

16,950,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Gold

29,950,000 ریال 27,000,000 ريال +

Traverse Alpha Woodland

26,500,000 ريال +

Traverse Alpha Concrete

26,500,000 ريال +

Traverse Alpha Foliage

25,500,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR All Black with Belt

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Gold

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن

Spartan Trainer Wrist HR Steel

موقت در انبار نیست

موجود شد خبرم کن