وسايل جانبي Suunto

برخی از ساعت های سونتو برای کارایی بیشتر نیاز به وسایل جانبی مانند فوت پاد و جی پی اس پاد دارند
وسايل جانبي Suunto

Traverse Black Silicone Strap

6,750,000 ريال +

Strap Loop M-Series Cross Black

700,000 ريال +

Traverse Alpha Stealth Textile Strap Kit

6,750,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Forest Copper silicone strap

6,750,000 ريال +

Spartan Sport Wrist HR Sakura silicone strap

6,750,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

M-Series Fuchsia Rope Pattern Strap

3,750,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Foot POD mini

7,500,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

Bike POD

4,950,000 ريال +

ارسال بعد از یک روز

CORE GREEN RUBBER

4,250,000 ريال