ساعت سونتو اسپارتان الترا تیتانیوم آل بلک همراه با ضربان سنج قلب

Spartan Ultra All Black Titanium HR

تصاویر بیشتر:
تصویر دیگری وجود ندارد