دویدن

در مشخصات محصولات زیر برچسب دویدن آمده است:

M2 MEN BLACK

10,100,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

34,700,000 ریال 25,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

31,100,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

82,600,000 ريال

Spartan Ultra White HR

72,800,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

59,500,000 ریال 50,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Blue

45,900,000 ریال 35,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Gold

55,000,000 ریال 45,000,000 ريال