دویدن

در مشخصات محصولات زیر برچسب دویدن آمده است:

M2 WOMEN Fuchsia

4,950,000 ریال 4,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

17,500,000 ریال 17,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Black

15,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Ocean

15,500,000 ریال 13,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

28,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

28,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

28,500,000 ریال 27,000,000 ريال

Spartan Ultra Stealth Titanium HR

39,950,000 ریال 36,000,000 ريال