دویدن

در مشخصات محصولات زیر برچسب دویدن آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 70,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 50,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ريال

Spartan Ultra White HR

110,000,000 ريال

AMBIT3 SPORT BLUE HR

68,200,000 ريال

AMBIT3 SPORT Coral HR

68,200,000 ريال

AMBIT3 RUN LIME HR

50,400,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

42,100,000 ريال