ساعت-شنا

ساعت شنا اطلاعات مرتبط با شنا کردن را در خود ذخیره و به شناگر نمایش می دهد


در مشخصات محصولات زیر برچسب ساعت-شنا آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Black

20,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

22,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

22,000,000 ريال

Spartan Ultra All Black Titanium HR

52,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

38,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

38,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Blue

33,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

20,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

38,000,000 ريال