ورزش-داخل-سالن

ورزش داخل سالن به ورزش هایی اطلاق می گردد که عموما در سالن های ورزشی یا Gym انجام می شوند. فوتبال داخل سالن یکی از نمونه های معروف آن است.


در مشخصات محصولات زیر برچسب ورزش-داخل-سالن آمده است:

Spartan Trainer Wrist HR Black

20,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Steel

22,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

22,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Forest Special Edition

38,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Gold

35,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

33,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Amber

38,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Baro Stealth

38,000,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Blue

33,500,000 ريال