ورزش-داخل-سالن

ورزش داخل سالن به ورزش هایی اطلاق می گردد که عموما در سالن های ورزشی یا Gym انجام می شوند. فوتبال داخل سالن یکی از نمونه های معروف آن است.


در مشخصات محصولات زیر برچسب ورزش-داخل-سالن آمده است:

Spartan Sport Wrist HR Gold

87,400,000 ریال 69,500,000 ريال

Spartan Sport Wrist HR Sakura

85,000,000 ریال 60,000,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Gold

55,100,000 ریال 44,500,000 ريال

Spartan Trainer Wrist HR Blue

46,500,000 ریال 37,500,000 ريال

M2 WOMEN Fuchsia

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال

AMBIT2 S WHITE HR

42,100,000 ریال 29,500,000 ريال

M2 MEN BLACK

16,000,000 ریال 12,500,000 ريال

AMBIT2 S Lime HR

33,200,000 ریال 29,500,000 ريال

AMBIT2 S RED HR

42,100,000 ریال 29,500,000 ريال