کوهنوردی

گرچه کوهنوردی با کوه پیمایی هم در واقعیت و هم لغت متفاوت می باشد، ولی ساعت ها و جی پی اس هایی که در کوهنوردی و کوه پیمایی استفاده می شوند مشترک هستند. قطب نما، فشار سنج هوا و ارتفاع سنج بارومتریک سه اسباب اصلی هستند که هر کوهنورد به آنها نیاز دارد. برخی مدل ها علاوه بر این سه ابزار اصلی، به جی پی اس یا گلوناس برای ذخیره مسیر طی شده و راهنمایی مسیر کوه پیمایی نیز مجهز هستند.


در مشخصات محصولات زیر برچسب کوهنوردی آمده است:

Traverse Amber

65,500,000 ریال 44,500,000 ريال

Traverse Alpha Woodland

83,400,000 ریال 58,500,000 ريال

Traverse Alpha Concrete

83,400,000 ریال 58,500,000 ريال

Core Alu Deep Black

67,700,000 ریال 47,500,000 ريال

Core All Black

51,900,000 ریال 36,500,000 ريال

Core Ultimate Black

49,500,000 ریال 18,500,000 ريال

Core Yellow Crush

44,400,000 ریال 28,500,000 ريال

Core Green Crush

44,400,000 ریال 28,500,000 ريال

CORE VIOLET CRUSH

44,400,000 ریال 28,500,000 ريال